Cutervo

Av. San Juan Nro 614 -630

Telef. 074- 481640 – Anexo 22498

 

Órganos Jurisdiccionales                                  Jueces a cargo

Juzgado Civil Permanente               : Maruja Chilcón Tapia (T)

Juzgado Civil Transitorio                 : Julio Daniel Esquén Robles (S)

Juzgado Investigación Preparatoria: Edgardo Hernán Asenjo Tamay (S)

Juzgado Penal Unipersonal            : Rigoberto Flores Torres (S)

Juzgado de Paz Letrado                  : Ana Rosa Benavides Falen (T)